Resurni kutak

April 2, 2019

Pravo na besplatnu pravnu pomoć

KO IMA PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ? Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim […]
March 11, 2019

Dodatak za njegu i pomoć – smjernice za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na njegu i pomoć (tuđa njega), načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš […]
March 11, 2019

Lična invalidnina – smjernice za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na ličnu invalidninu, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe […]
March 11, 2019

Materijalno obezbjeđenje porodice – smjernice za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na materijalno obezbjeđenje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe […]
March 11, 2019

Subvencije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI – smjernice za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija […]
March 11, 2019

Pravo glasa OSI – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa načinom na koji možete ostvariti pravo glasa, odnosno pravo da birate na izborima, kao i sa ostalim važnim informacijama […]
March 11, 2019

Povlastice na putovanje OSI – smjernice za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na povlasticu na putovanje osoba s invaliditetom, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na […]
March 11, 2019

Pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti – smjernice za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na naknadu za slučaj nezaposlenosti, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, […]
March 11, 2019

Pravo na besplatno visoko obrazovanje – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na besplatno visoko obrazovanje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog […]
March 11, 2019

Naknada za tjelesno oštećenje – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje […]
March 11, 2019

Invalidska penzija – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na invalidsku penziju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. Prilog: […]
March 11, 2019

Medicinsko-tehnička pomagala – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsko-tehnička pomagala, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. […]
March 11, 2019

Medicinska rehabilitacija – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsku rehabilitaciju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. […]
December 12, 2018

Označavanje vozila znakom pristupačnosti i korišćenje javnih parkirališta – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom označavanje vozila znakom pristupačnosti i pravom na korišćenje javnih parkirališta bez naknade, uslovima i […]
December 12, 2018

Umanjenje troškova registacije vozila koja su u vlasništvu OSI, njihovih roditelja/staratelja – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na umanjenje troškova registracije vozila u vlasništvu osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i/li staratelja, […]
December 12, 2018

Oslobađanje od PDV i carine prilikom uvoza vozila za OSI – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na oslobađanje od poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i carine prilikom uvoza vozila u […]
December 12, 2018

Pristupačan javni saobraćaj – SMJERNICE O GARANCIJAMA PRAVA

Na linku ispod, nakon preuzimanje dokumenta, se možete upoznati s pravom na pristupačan javni prevoz, garancije korišćenja svih vidova prevoza, pojedinačnim pravima u oblasti javnog saobraćaja, […]
December 12, 2018

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje – smjernica za ostvarivanje prava

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje je ljudsko pravo. Ovo pravo proizilazi iz osnovnih ljudskih prava, i to: opšte zdravstvene zaštite, ali i prava na život, […]
December 12, 2018

Besplatna stomatološka zaštita – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na besplatnu stomatološku zaštitu, kategorijama djece i osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti ovo […]
December 12, 2018

Usmjeravanje u obrazovni proces – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na usmjeravanje u obrazovni proces, procesom usmjeravanja, ostvarivanjem prava na asistenta u nastavi, uslovima […]
December 12, 2018

Inkluzivno obrazovanje – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na inkluzivno obrazovanje, garancijama ovog prava, važnim pojmovima u oblasti inkluzivnog obrazovanja, pojedinačnim pravima […]
December 12, 2018

Pravo na dodatak za djecu – smjernica za ostvarivanje prava

Pravo na dodatak za djecu je jedno od prava koja spadaju u domen osnovnih materijalnih davanja iz dječje zaštite, po Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti[1]. […]