Pravo glasa OSI – smjernica za ostvarivanje prava

Povlastice na putovanje OSI – smjernice za ostvarivanje prava
March 11, 2019
Subvencije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI – smjernice za ostvarivanje prava
March 11, 2019

Na linku ispod se možete upoznati sa načinom na koji možete ostvariti pravo glasa, odnosno pravo da birate na izborima, kao i sa ostalim važnim informacijama u vezi ovog prava.

Prilog: Pravo-glasa.doc