Invalidska penzija – smjernica za ostvarivanje prava

Medicinsko-tehnička pomagala – smjernica za ostvarivanje prava
March 11, 2019
Naknada za tjelesno oštećenje – smjernica za ostvarivanje prava
March 11, 2019

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na invalidsku penziju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Prilog: Smjernica_za_ostvarivanje_prava_na_invalidsku_penziju.pdf