Medicinsko-tehnička pomagala – smjernica za ostvarivanje prava

Medicinska rehabilitacija – smjernica za ostvarivanje prava
March 11, 2019
Invalidska penzija – smjernica za ostvarivanje prava
March 11, 2019

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsko-tehnička pomagala, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Prilog: SAJT_Lista_med.tehn._pomagala-1_2.xls Smjernica_za_pomagala.doc