Naknada za tjelesno oštećenje – smjernica za ostvarivanje prava

Invalidska penzija – smjernica za ostvarivanje prava
March 11, 2019
Pravo na besplatno visoko obrazovanje – smjernica za ostvarivanje prava
March 11, 2019

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Prilog: Naknada_za_tjelesno_oAAteOenje__-_smjernica_zaostvarivanje_prava.doc