Pristupačan javni saobraćaj – SMJERNICE O GARANCIJAMA PRAVA

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje – smjernica za ostvarivanje prava
December 12, 2018
Oslobađanje od PDV i carine prilikom uvoza vozila za OSI – smjernica za ostvarivanje prava
December 12, 2018

Na linku ispod, nakon preuzimanje dokumenta, se možete upoznati s pravom na pristupačan javni prevoz, garancije korišćenja svih vidova prevoza, pojedinačnim pravima u oblasti javnog saobraćaja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Smjernica je posebno namijenjena djevojčicama i ženama.

PRILOG: Pravo na pristupačan_javni_prevoz