Lična invalidnina – smjernice za ostvarivanje prava

Materijalno obezbjeđenje porodice – smjernice za ostvarivanje prava
March 11, 2019
Dodatak za njegu i pomoć – smjernice za ostvarivanje prava
March 11, 2019

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na ličnu invalidninu, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe u slučaju da prvostepeni organi odbiju Vaš zahtjev i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

**Izradu ove procedure podržao je Telenor Crna Gora/Telenor Fondacija.

Prilog: Pravo-na-licnu-invalidninu.docx