Medicinska rehabilitacija – smjernica za ostvarivanje prava