Resurni kutak

March 11, 2019

Naknada za tjelesno oštećenje – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje […]
March 11, 2019

Invalidska penzija – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na invalidsku penziju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. Prilog: […]
March 11, 2019

Medicinsko-tehnička pomagala – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsko-tehnička pomagala, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. […]
March 11, 2019

Medicinska rehabilitacija – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsku rehabilitaciju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. […]
December 12, 2018

Označavanje vozila znakom pristupačnosti i korišćenje javnih parkirališta – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom označavanje vozila znakom pristupačnosti i pravom na korišćenje javnih parkirališta bez naknade, uslovima i […]
December 12, 2018

Umanjenje troškova registacije vozila koja su u vlasništvu OSI, njihovih roditelja/staratelja – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na umanjenje troškova registracije vozila u vlasništvu osoba s invaliditetom, njihovih roditelja i/li staratelja, […]
December 12, 2018

Oslobađanje od PDV i carine prilikom uvoza vozila za OSI – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na oslobađanje od poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i carine prilikom uvoza vozila u […]
December 12, 2018

Pristupačan javni saobraćaj – SMJERNICE O GARANCIJAMA PRAVA

Na linku ispod, nakon preuzimanje dokumenta, se možete upoznati s pravom na pristupačan javni prevoz, garancije korišćenja svih vidova prevoza, pojedinačnim pravima u oblasti javnog saobraćaja, […]
December 12, 2018

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje – smjernica za ostvarivanje prava

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje je ljudsko pravo. Ovo pravo proizilazi iz osnovnih ljudskih prava, i to: opšte zdravstvene zaštite, ali i prava na život, […]