Pomoć u kući, psihološka i pravna pomoć osobama sa MULTIPLOM SKLEROZOM u Glavnom gradu

EDSS I MS
December 17, 2020

Udruženje multiple skleroze Crne Gore od oktobra sprovodi dva veoma značajna projekta. Projekat „Pomoć u kući-bolji kvalitet života“ podržan od Glavnog grada sprovodiće se šest mjeseci.

Ovaj projekat ima za cilj da se pomogne osobama oboljelima od skleroze multipleks koje su u stanju teške pokretljivosti i koje žive same. U stanove oboljelih dolazi personalna domaćica iz Udruženja koja brine o higijeni prostora oboljelih, pomaže im oko kupovine namirnica, u njihovo ime ponese račune do banke ili pošte, kako bi im olakšala svakodnevicu.

“Da je ovaj projekat stigao u pravi čas govori i podatak da često dobijamo pozive od naših članova sa područja Glavnoga grada kojima je itekako potreban ovaj vid pomoći. Ovim projektom je obuhvaćena porodica, jer svjedoci smo da teško pokretne i bolesne osobe žive same ili sa starijim članom porodice koji se brine o njoj ili njemu. Kada se udruže starost i bolest onda je svaka pomoć i potrebna i dobrodošla. Da je Udruženje multiple skleroze zaista servis svojim članovima dokazuje i projekat „Psihološka i pravna pomoć“ za oboljele od skleroze multipleks”, objašnjavaju iz Udruženja multiple skleroze Crne Gore.

Prvo predavanje na temu Stres i multipla skleroza održano je 17.10.2020.godine u prostorijama Udruženja multiple skleroze Crne Gore. Predavač, Anđela Šćekić Todorović, psiholog i Geštalt psihoterapeut, teoretski je približila našim članovima moguće stresne situacije kroz koje smo prošli svjesno ili nesvjesno, ne znajući da i pretjerana radost nekad može biti stres.

“Možemo često da čujemo da ljudi govore da su pod stresom, ali da i ne znaju šta taj stres čini organizmu i kako da se nose i izbore sa osjećanjem nelagode i tjeskobe koju je stres izazvao. Cilj ovog predavanja je da se upoznamo sa pojmom stresa, šta je to stres i kakav uticaj ima na cjelokupan organizam, a i koji su to načini na koje se možemo osloboditi stresa, tj. napetosti i nelagodnosti koje je stres izazvao”, objasnila je Anđela Šćekić Todorović.

Predavanje je namijenjeno osobama koje imaju multiplu sklerozu kao i članovima njihovih porodica. Ono što se korisnicima ovoga projekta dopada jeste mogućnost individualnog razgovora sa psihologom.

Zbog trenutne epidemiološke situacije broj prisutnih na radionici je ograničen, pa se radi u grupama od 8 do 10 članova. Cilj im je da na radionicama uključe što veći broj članova koji će imati mogućnost da po potrebi zatraže i individualnu pomoć psihološkinje.

“Mnogi su se interesovali za besplatnu pravnu pomoć koja je ponovo dostupna našim članovima. U vrijeme pandemije korona virusom kada su se zatvorila mnoga radna mjesta, nemaština je postala sastavni dio mnogih života, posebno onih koji su zbog bolesti fizički onemogućeni, a potrebe za vitaminskom hranom i suplementima nikad više kao sada. Mnogi članovi Udruženja multiple skleroze Crne Gore imaju problem da dobiju nadoknadu za tuđu njegu i pomoć, ličnu invalidninu i personalnu asistenciju. Redovno odbijani sa adresa na koje se obraćaju, dolaze nam sa Rješenjem o odbijanju uz obimnu medicinsku dokumentaciju. Naša pravnica Marija neumorno radi na rješavanju ovih problema. Za nas je ogromna radost kada nam se ljudi jave i kažu da su nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja ili čak i godina napokon ostvarili pravo na tuđu njegu. Ovom prilikom ukazujem da se po pitanju prigovora i tužbi naša pravnica vodi i Pravilnikom o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena u kojem u članu 3, stav 2 (Oštećenja i bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema), alineja 9 piše da pacijenti oboljeli od skleroze multipleks čiji je EDSS 6,5-10 100% imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć. EDSS (Standardizovana Kurtckeova proširena skala stanja invaliditeta u MS) je procjena oštećenja kod pacijenata sa sklerozom multipleks. Prateći skalu EDSS prate se i eventualna oštećenja. Npr. EDSS 1,0 do 4,5 odgovara bolesnicima sa multiplom sklerozom koji su samostalno pokretni. EDSS od 5,0 do 9,5 govori o prisustvu težeg poremećaja kretanja i zato pacijenti čija je EDSS procjena od 6.5% imaju pravo na njegu i pomoć, dok pacijenti čija je vrijednost ispod 6,5% nemaju pravo na njegu i pomoć”, objasnili su iz Udruženja za multiple sklerozu Crne Gore.