EDSS I MS

PSIHOLOŠKA PODRŠKA UZ KONTINUIRANU PRAVNU POMOĆ
December 3, 2020
Pomoć u kući, psihološka i pravna pomoć osobama sa MULTIPLOM SKLEROZOM u Glavnom gradu
December 17, 2020

PROCJENA OŠTEĆENJA I NJENE PROGRESIJE KOD BOLESNIKA SA MS

Stepen invalidnosti kod bolesnika sa multiplom sklerozom procjenjuje se uz upotrebu standardizovanih
skala oštećenja od kojih je najpoznatija, (engl. Kurtzke Expanded disability status scale (EDSS skala)).
Npr. EDSS 1,0 do 4,5 odgovara bolesnicima sa multiplom sklerozom, koji su samostalno pokretni. EDSS
od 5,0 do 9,5 govori o prisustvu težeg poremećaja kretanja.
Uz pomoću ove skale procjenjuje se stepen oštećenja u 8 funkcionalnih sistema:

  • struktura moždanog stabla
  • voljna motorika (piramidalni sistem)
  • strukture malog mozga
  • sistem čula
  • funkcije vida
  • intelektualne funkcije
  • funkcije sfinktera
  • ostalo

 

 

EDSS SKALA

Standardizovana Kurtckeova proširena skala stanja invaliditeta u MS – (EDSS)

0,0 – Normalan neurološki status.

1,0 – Nema neuroloških ispada, ali postoje minimalni znaci u jednom funkcionalnom sistemu (FS).

1,5 – Nema neurološkog ispada, ali postoje minimalni znaci poremećaja u više funkcionalnih sistema (FS).

2,0 – Vrlo mali ispad jednog funkcionalnog sistema (FS).

2,5 – Blagi ispad u jednom funkcionalnom sistemu (FS) ili minimalan u 2 (FS).

3,0 – Umjereni ispad u 1 funkcionalnom sistemu (FS), ili znaci u 3 – 4 (FS), potpuno pokretan.

3,5 – Potpuno pokretan, ali sa umjerenim ispadom u jednom funkcionalnom sistemu (FS) i više od minimalnih znakova u ostalim (FS).

4,0 – Potpuno pokretan bez pomoći, samostalan oko 12 časova na dan. Uprkos relativno teškom ispadu može hodati bez pomoći ili odmora oko 500 metara.

4,5 – Potpuno pokretan uz pomoć, veći dio dana pokretan, ali uz ograničenje potpune samostalnosti koje zahtjeva manju pomoć, može hodati bez odmora 300 metara.

5,0 – Pokretan uz pomoć ili uz odmor nakon hoda od 200 metara; umanjena je potpuna svakodnevna aktivnost.

5.5 – Pokretan bez pomoći ili uz odmor nakon hoda od 100 metara; onesposobljenost je toliko jaka da potpuno utiče na sve dnevne aktivnosti.

6.0 – Pokretan uz povremenu ili jednostranu, stalnu pomoć (štap, štaka ili proteza), za hod do 100 m sa ili bez odmora. (Obično su (FS) ekvivalentni  kombinaciji više od dva (FS), najčešće nivoa 3+).

6.5 – Pokretan uz stalnu obostranu pomoć (štap, štaka ili proteza) za hod do 20 metara bez odmaranja.(Obično su (FS) ekvivalentni kombinaciji više od dva (FS) nivoa 3+).

7.0 – Nesposoban za hodanje više od 5 metra, čak i uz tuđu pomoć, bolesnik je ograničen na upotrebu invalidskih kolica ; samostalno se kreće u njima i obavlja redovne aktivnosti; u kolicima provodi 12 sati dnevno. (Obično su FS ekvivalentni kombinaciji više od jednog (FS) nivoa 4+).

7.5 – Nesposoban za hod više od nekoliko koraka; ograničen na upotrebu invalidskih kolica; može biti potrebna pomoć pri obavljanju aktivnosti; može upravljati kolicima ali ne može brinuti o sebi u standardnim kolicima čitav dan; može zahtjevati upotrebu motornih kolica. (Obično su (FS) ekvivalentni kombinaciji više od jednog (FS) nivoa 4+).

8.0 – Bolesnik je ograničen na krevet ili stolicu ili samostalni boravak u invalidskim kolicima ali veći dio dana provodi van kreveta; očuvane su mnoge funkcije lične njege; efikasno koristi ruke. (Obično su (FS) ekvivalentni kombinaciji, nivoa 4+ u nekoliko sistema).

8.5 – Bolesnik je ograničen na krevet veći dio dana; ima minimalnu efikasnost korištenja ruke ili ruku; izostaju neke funkcije lične njege. (Obično su (FS) ekvivalentni kombinaciji, nivoa 4+ u nekoliko sistema).

9.0 – Bolesnik je bespomoćan u krevetu, može da kontaktira i jede. (Obično su (FS) ekvivalentni kombinaciji većine nivoa 4+).

9.5 – Bolesnik je potpuno bespomoćan u krevetu; nesposoban je da normalno kontaktira, da jede ili guta. (Obično su (FS) ekvivalentni kombinaciji skoro svih nivoa 4+).

10,0– Smrt .