Projekat SEE ME (Safe and Equal in Emergencies)

EMOTIVNO STANJE MS PACIJENATA – PUT PRIHVATANJA
August 14, 2023
Multipla skleroza pogađa i djecu: Obolijevaju i mlađi od dvanaest godina
October 6, 2023

Ponosni što smo dio velike priče !!!

Projekat SEE ME (Safe and Equal in Emergencies), odobren za finansiranje od strane Evropske komisije (u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu- poziva za pripremljenost i prevenciju) 2022. godine ima za cilj da doprinese izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom (OSI) u vanrednim situacijama, kroz analizu nedostataka i potreba u pružanju zaštite i spašavanje OSI. Prikupljanje i razmjena najboljih praksi, stručnosti i planiranja, izrada Smjernica za zaštitu i spašavanje OSI u vanrednim situacijama, zajedno sa protokolima za hitnu pomoć i uključivanje OSI u aktivnosti prevencije i planiranja civilne zaštite. Implementacija smjernica kroz različite modele: procedure predstavljene u GIS sistemu za pomoć spasiocima u lociranju i spašavanju OSI,  implementacija kroz razvoj programa obuke prve pomoći i implementacija kroz primjenu protokola u lokalnim planovima reagovanja u vanrednim situacijama.

PREUZMITE BROSURU – PDF.