admin

December 12, 2018

Oslobađanje od PDV i carine prilikom uvoza vozila za OSI – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na oslobađanje od poreza na dodatnu vrijednost (PDV) i carine prilikom uvoza vozila u […]
December 12, 2018

Pristupačan javni saobraćaj – SMJERNICE O GARANCIJAMA PRAVA

Na linku ispod, nakon preuzimanje dokumenta, se možete upoznati s pravom na pristupačan javni prevoz, garancije korišćenja svih vidova prevoza, pojedinačnim pravima u oblasti javnog saobraćaja, […]
December 12, 2018

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje – smjernica za ostvarivanje prava

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje je ljudsko pravo. Ovo pravo proizilazi iz osnovnih ljudskih prava, i to: opšte zdravstvene zaštite, ali i prava na život, […]
December 12, 2018

Besplatna stomatološka zaštita – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na besplatnu stomatološku zaštitu, kategorijama djece i osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti ovo […]
December 12, 2018

Usmjeravanje u obrazovni proces – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na usmjeravanje u obrazovni proces, procesom usmjeravanja, ostvarivanjem prava na asistenta u nastavi, uslovima […]
December 12, 2018

Inkluzivno obrazovanje – smjernica za ostvarivanje prava

Na linku ispod, nakon što preuzmete dokument, se možete upoznati s pravom na inkluzivno obrazovanje, garancijama ovog prava, važnim pojmovima u oblasti inkluzivnog obrazovanja, pojedinačnim pravima […]
December 12, 2018

Pravo na dodatak za djecu – smjernica za ostvarivanje prava

Pravo na dodatak za djecu je jedno od prava koja spadaju u domen osnovnih materijalnih davanja iz dječje zaštite, po Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti[1]. […]
December 10, 2018

Mreža organizacija osoba s invaliditetom boravila u studijskoj posjeti Briselu

U cilju povećanja znanja članica Mreže o evropskim praksama u oblasti invalidnosti i razmjeni iskustava u radu evropskih organizacija, UMHCG je u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg […]
December 6, 2018

Mreža organizacija OSI Crne Gore usvojila Strateški plan

Na četvrtom sastanku Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore održanom 1. decembra 2018. usvojen je Strateški plan Mreže za period jul 2018 – decembar 2020. […]