Žene sa invaliditetom i dalje izložene DISKRIMINACIJI: NE ZNAJU svoja prava i NEMAJU povjerenja u institucije

PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM NA OSTVARIVANJE PENZIJE PO OSNOVU INVALIDNOSTI
September 2, 2019
ZAVRŠEN DESETOMJESEČNI PROJEKAT “MOŽEMO SVE”.
October 1, 2019

Često marginalizovane osobe nijesu dovoljno informisane kada su u pitaju njihova prava i institucionalni mehanizmi za njihovu zaštitu ili nemaju dovoljno povjerenja u institucije, rezultati su projekta „Ženska ljudska prava za žene sa invaliditetom“, koje je sprovelo Udruženje za multiple sklerozu CG uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Naime, projekat je trajao osam mjeseci i bio je podijeljen u dvije faze u okviru kojih su održane brojne radionice i edukovane 52 žene o ljudskim pravima.

Ankete koje su u tom periodu odrađene, pokazale su da su žene sa invaliditetom i dalje izložene društvenoj marginalizaciji i diskriminaciji, te da je nedovoljna informisanost jedna od prepreka ka ostvarivanju njihovih prava.

„Praksa je pokazala da se žrtve diskriminacije radije obraćaju NVO-ima kada se suočavaju sa bilo kakvim pitanjima koja su zasnovana na diskriminaciji. Prema analizama i istraživanjima, stereotipi, patrijahalni način razmišljanja i nedostatak otvorenosti prema različitosti, veoma su jaki i više od jedne trećine populacije pokazuje diskriminacioni stav“, kazala je predsjednica Udruženja za multiple sklerozu Crne Gore Andrijana Nikolić.

Institucije nemaju dovoljan broj zaposlenih sa znanjem u ovoj oblasti ili su im sredstva planirana godišnjim budžetom nedovoljna, što su, kako je istaknuto na press konferenciji, jedni od ključnih izazova u ovoj oblasti.

„Stoga je potrebna dodatna obuka žena sa invaliditetom u cilju upoznavanja sa njihovim pravima, a samim tim biće smanjen stepen diskriminacije prema njima. Ovim projektom smo ispunili sve predviđene ciljeve i imamo mnogo jasniju sliku položaja žena koje boluju od skleroze multipleks“, objasnila je Nikolić.

U toku druge faze projekta, bila je angažovana i pravnica Marija Mrvaljević, koja je članicama Udruženja bila od pomoći kada je riječ o procedurama iz oblasti socijalnih davanja.

Tako je u periodu od aprila do avgusta podnijeto 14 podnesaka i 25 zahtjeva za pomoć, a koji su se odnosili na savjete za ostvarivanje materijalnog davanja, bili su tu i zahtjevi za pojašnjenje pojmova, zahtjevi koji su već bili u fazi sudskog postupka…

„Kada sam krenula, shvatila sam da ta lica nijesu znala svoja zakonska prava. Dobijala sam i zahtjev da se jedno lice obrati i u svoje ime priča, ispriča mi svu istoriju bolesti, a sa druge strane na svim tim rješenjima Ministarstva za ljudska i manjinska prava je drugo ime. Što će reći da je jedno lice koje je ostvarilo jedan vid pomoći, podnosilo drugi zahtjev sa imenom i prezimenom druge osobe – znači ostvarilo je jedno pravo, ali želi još jedno i to pod drugačijim imenom i prezimenom“, istakla je Mrvaljević.

Tokom osam mjeseci, svi koji su učestvovali u projektu mogli su da saznaju ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ko je nadležan za njeno odobrenje, kako teče sami postupak, ali i ono što je kod mnogih izazivalo najviše nedoumica – šta je penzija na osnovu invaliditeta, a šta predstavlja materijalno davanje.

Cijeli projekat „Ženska ljudska prava za žene sa invaliditetom“, finansijski je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

„Prošle godine iznos konkursa je bio 440.000 eura, za tekuću godinu objavili smo konkurs u iznosu od 490.000 eura, i očekujemo da će rezultati konkursa uskoro biti objavljeni, a potpisivanje ugovora najkasnije u oktobru mjesecu“, zaključio je sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Valon Dasharami.

U projektu je učestvovala i Slavica Kruščić, urednica i novinarka Radio televizije Crne Gore (RTCG), koja je držala radionice i prenijela znanja iz svog bogatog iskustva.