PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM NA OSTVARIVANJE PENZIJE PO OSNOVU INVALIDNOSTI

Jelena je primjer da MOŽEMO SVE: Podgoričanka predstavila SPECIJALNE ČESTITKE kroz PORUKU LJUBAVI
August 29, 2019
Žene sa invaliditetom i dalje izložene DISKRIMINACIJI: NE ZNAJU svoja prava i NEMAJU povjerenja u institucije
September 7, 2019

U organizaciji Udruženja multiple skleroze Crne Gore, 31.08.2019. u hotelu „Podgorica“ održano je predavanje na temu ostvarivanja penzije po osnovu invalidnosti. Naš predavač je bio gospodin Milovan Živaljević, načelnik PJ PIO Podgorica.
Sasvim je izvjesno da smo odabrali goruću temu koja je predavanju donijela interaktivnost na zavidno nivou.
Kako bismo što bolje približili ovu problematiku, iznijet ćemo činjenice koje možemo razvrstati u rubrici: JESTE LI ZNALI?
Jeste li znali da oboljeli od multiple skleroze imaju pravo na beneficirani radni staž koji iznosi 3 mjeseca na svaku godinu rada?
Da biste ostvarili ovo pravo potrebno je da se javite izabranom doktoru koji će uputiti dopis na PIO, a oni dopis prosljeđuju prvostepenoj invalidskoj Komisiji na kojoj imate pravo i retroaktivno računanje beneficiranog radnog staža, tačnije, od dana kada ste dobili dijagnozu, uz uslov da ste tada bili u radnom odnosu.
Jeste li znali kako se računa potreban broj godina radnog staža za odlazak u penziju, ukoliko ste osoba sa invaliditetom?
Formula je vrlo jednostavna. Od godina života oduzmite 20 (ako imate srednju stručnu spremu)
oduzmite 24 (ako imate višu stručnu spremu)
oduzmite 26 (ako imate visoku stručnu spremu)
Razliku koju ste dobili podijelite sa 3. Konačna cifra pokazuje broj godina ostvarenog radnog staža, koje su Vam potrebne za odlazak u penziju.
Npr. Osoba od 50 godina koja ima srednju stručnu spremu primjenjuje formulu:
50-20=30 30:3=10
Dakle, osobi sa srednjom stručnom spremom koja ima 50 godina potrebno je 10 godina radnog staža da bi stekla uslov za odlazak u invalidsku penziju.
Ili… Osoba od 50 godina koja ima visoku stručnu spremu primjenjuje formulu:
50-26=24 24:3=8
Dakle, osobi sa visokom stručnom spremom koja ima 50 godina potrebno je 8 godina radnog staža da bi stekla uslov za odlazak u invalidsku penziju.
Jeste li znali da je mladim osobama sa invaliditetom koje imaju ispod 30 godina potrebna samo jedna godina radnog staža?
Tačno, mlade osobe sa invaliditetom ispod 30 godina imaju mogućnost na invalidsku penziju uz najviše jednu godinu radnog staža.
Jeste li znali da ukoliko primate nadoknadu sa Zavoda za zapošljavanje po osnovu invaliditeta, da Vam se taj vremenski period zaračunava u godine potrebne za ostvarivanje penzije?
Tačno.
Jeste li znali da u pravnoj službi PIO možete uvijek provjeriti da li su na Vaše ime redovno uplaćivani doprinosi od strane poslodavca, jer u radnoj knjižici radni staž može biti upisan, ali ne i uplaćen?
Tačno. Mnogi se nađu u neprilici kada im se obračunava penzija, jer tek tada ustvrde da im dobar dio radnog staža nije uplaćen, iako je staž upisan u radnu knjižicu. Uvijek možete provjeriti uplaćene doprinose tako što ćete posjetiti Područnu jedinicu PIO u svojoj opštini. Vaša adresa je pravna služba gdje je dovoljno da službeniku/ci pokažete ličnu kartu. Nakon ukucavanja Vašeg JMB dobićete listing sa nazivima kompanijakoje su Vam platile doprinose. Za sva pitanja: Kako i kome se obratiti ako Vam neka kompanija nije uplatila doprinose, a upisan Vam je radni staž…posavjetujte se na istom mjestu…u pravnoj službi PJ PIO.
Jeste li znali da ukoliko ste radili u inostranstvu pravnu pomoć za ostvarivanje penzije možete ostvariti u Područnoj jedinici PIO ?
Tačno. U Penziono invalidskom fondu postoji i služba za inostrane penzije. Crna Gora je potpisala memorandum sa oko 15 država sa kojima ima sporazum o priznavanju inostranog radnog staža. Potrebno je provjeriti da li Crna Gora ima potpisan sporazum i sa državom u kojoj ste Vi radili.
I, ne zaboravite ono najvažnije. Za sticanje invalidske penzije treba da se obratite izabranom doktoru koji će sakupiti svu vašu dokumentaciju i proslijediti je na adresu PIO. Sa ove adrese Vaša dokumentacija se prosljeđuje kod prvostepene invalidske komisije koja donosi konačni sud o sticanju invalidske penzije.
Ako imate kategorizaciju po osnovu invaliditeta od strane Komisije sa Zavoda za zapošljavanje ta kategorizacija NIJE VALIDNA KOD PRVOSTEPENE INVALIDSKE KOMISIJE.
Ukoliko niste zadovoljni sa Odlukom Prvostepene invalidske komisije, uvijek imate pravo da svoje pravo potražite kod drugostepene invalidske Komisije.
Ukoliko Vaša pravda ni tada nije zadovoljena, slijedi upravni spor, nakon kojeg se ređaju sudovi: vrhovni i ustavni. Kada se iscrpe sve pravne mogućnosti u matičnoj državi, stekli ste pravo na sudski postupak pred sudom za ljudska prava u Strazburu.