Prava i povlastice

Poštovani, sa članskom kartom Udruženja ostvarujete sljedeće subvencije:Karta za avion

U avio prevozu sa Montenegro airlines, Vaša povratna karta na relaciji PG-BG-PG i TV-BG-TV iznosi svega 38,70 eura. Oko sedam dana prije leta, javite se najbližoj poslovnici Montenegro airlines, ponesite Vašu člansku kartu I ličnu kartu, zakažite let unaprijed.

Karta za voz

U željezničkom saobraćaju. Ponesite svoju člansku , ličnu, malu fotografiju i 5 eura. Pođite na peron željeznice u Podgorici i potražite kancelariju za vantarifne povlastice. Sa strankama rade do 13h. Uz člansku kartu dobijate K-5 povlaštenu kartu sa kojom imate neograničen broj vožnji vozom u Crnoj Gori. Ova karta vrijedi 2 godine i ponovo je produžavate na isti način.

Karta za autobus

U autobuskom prevozu oslobođeni ste plaćanja peronske karte na peronima u Podgorici, Danilovgradu i Kotoru uz Vašu člansku kartu. Imate besplatne vožnje sa članskom kartom sa „Blue line”,”AD Intours”, Doo”Simon voyages”,”Autoboka saobraćaj doo”,”Markoturs-Pljevlja”, „Krinem”doo Berane, „Dan-tours Perović”, ”Dangrad prevoz Keković”, doo”Zejdin”, doo”Vujović VR”, ”Lasta Montenegro PG”, ”Autoboka”, „Lalatović travel”, doo „Jadran Montenegro” , doo „Glušica”, doo”Božur”, doo”Striković Nikšić”.

Račun za fiksni telfon

Ukoliko se fiksni telefon vodi na Vaše ime, obraćate se telefonskom operateru pismenim putem, uz fotokopiranu člansku kartu i tražite oslobađanje od pretplate uz 500 impulsa u lokalu.

Račun za vodu

Ukoliko živite u Glavnom gradu, imate pravo subvencije na račun za utrošenu vodu od 50%, ukoliko nemate duga na računu. Ukoliko imate dug javite se u upravu JP Vodovod i kanalizacija sa članskom kartom, potpišite ugovor o izmirenju duga u ratama, kako biste na kraju izmirenja duga imali pravo na subvenciju od 50%

O POVLASTICI NA PUTOVANjE LICA SA INVALIDITETOM

www.podaci.ne