Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje – smjernica za ostvarivanje prava

Besplatna stomatološka zaštita – smjernica za ostvarivanje prava
December 12, 2018
Pristupačan javni saobraćaj – SMJERNICE O GARANCIJAMA PRAVA
December 12, 2018

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje je ljudsko pravo. Ovo pravo proizilazi iz osnovnih ljudskih prava, i to: opšte zdravstvene zaštite, ali i prava na život, prava na privatnost, prava na brak i porodicu, kao i prava na sigurnost i zaštitu od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije[1].

Na dnu teksta možete preuzeti smjernicu u kojoj je objašnjeno značenje i značaj pojma i prava na seksualno i reproduktivno zdravlje, segmenti i opseg prava, način izbora doktora/ice ginekologa/škinje i drugim važnim informacijama u vezi s pravom na seksualno i reproduktivno zdravlje.

Smjernica je posebno namijenjena djevojčicama i ženama.

PRILOG: Pravo na SRZ