Dodatak za njegu i pomoć – smjernice za ostvarivanje prava

Lična invalidnina – smjernice za ostvarivanje prava
March 11, 2019
EDUKOVALI O LJUDSKIM PRAVIMA I DIJELILI VITAMINE
March 18, 2019

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na njegu i pomoć (tuđa njega), načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe u slučaju da prvostepeni organi odbiju Vaš zahtjev i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

*Izradu ove procedure podržao je Telenor Crna Gora/Telenor Fondacija.

Prilog: Pravo-na-njegu-i-pomoc.docx