Pravo na dodatak za djecu – smjernica za ostvarivanje prava

Mreža organizacija osoba s invaliditetom boravila u studijskoj posjeti Briselu
December 10, 2018
Inkluzivno obrazovanje – smjernica za ostvarivanje prava
December 12, 2018

Pravo na dodatak za djecu je jedno od prava koja spadaju u domen osnovnih materijalnih davanja iz dječje zaštite, po Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti[1].

Na dnu teksta možete preuzeti smjernicu u kojoj je objašnjeno ko ima pravo na dodatak za djecu, koji su koraci potrebni da bi ostvarili ovo pravo, koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje prava. Smjernica sadrži i druge važne informacije u postpuku ostvarivanja ovog prava.

PRILOG: Pravo dodatak na djecu