Korona virus (COVID – 19) i MS

PRVA IZLOŽBA RADOVA SA UMJETNIČKIH RADIONICA ŽENA SA INVALIDITETOM
March 8, 2020
30.05.2020. Dan MS
May 30, 2020

* Tekst je preuzet sa stranica internacionalnih udruženja pacijenata oboljelih od multiple skleroze – Internacionalna Asocijacija za multiplu sklerozu (MS International Federation, MSIF), kao i internacionalna organizacija Multiple Sclerosis Trust, UK. U slučaju novih informacija, tekst će biti ažuriran.

http://www.emsp.org/news-messages/coronavirus-disease-covid-19-and-multiple-sclerosis/)

https://www.mstrust.org.uk/

Novi koronavirus“ je infektivna bolest koju prouzrokuje virus koji ranije nije bio identifikovan kod ljudi. COVID – 19 je soj virusa koji je se prvi put pojavio u decembru 2019. godine u Vuhanu, Kina, nakon čega se raširio po cijelom svijetu. Ovaj specifični koronavirus je nazvan SARS-CoV-2, tako da ćete to ime možda vidjeti na nekim mjestima. Kao grupa, koronavirusi su uobi

ajeni u cijelom svijetu. Uopšte, oni izazivaju blage respiratorne ili ponekad želuda

ne simptome.

Simptomi infekcije Covid-19 su:

 • novi, kontinuirani kašalj

 • visoka temperatura – osjećate da vam je vruć dodir na grudima i / ili leđima

 • kratak dah.

Koji je rizik pacijentima sa multiplom sklerozom da obole od infekcije COVID-19?

Ako imate MS, imate isti rizik od razvoja Covid-19 kao i bilo ko drugi. Pacijenti sa MSom nijesu izloženi većem riziku od šire javnosti da se zaraze koronavirusom.

Pacijenti sa ozbiljnijim komplikacijama MSa, na primjer, pacijenti koji imaju poteškoće s gutanjem, oboljenje pluća ili su skloni infekcijama grudnog koša; ili ako imaju druga zdravstvena stanja, uklju

ujući ona koja pogađaju srce ili plućapoput visokog krvnog pritiska ili astme; mogli bi biti izloženi većem riziku od komplikacija ukoliko razviju simptome Covid-19 infekcije.

Svim pacijentima sa MS-om se savjetuje da obrate naro

itu pažnju na preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela. Savjet koji se smatraa ključnim jeste da svi ostanu kod kuće kako bi smanjili rizik da se zaraze ili prenesu infekciju drugim licima. To znači- samo izlaziti kada je krajnje neophodno i pri tome držati rastojanje najmanje 2 metra od drugih ljudi, poznato kao socijalna distanca.

Možda ste dobili i preporuku za samoizolaciju. Šta zapravo samoizolacija znači i ko je u obavezi da se samoizoluje? Ova je mjera kojom se građani koji su bili u područuju zahvaćenom COVID-19 pandemijom ili su ostvarili mogući kontakt sa oboljelima od COVID-19 infekcije, izoluju od ostalih. Period izolacije je 28 dana i za taj period ćete ili ispoljiti simptome ili ukoliko ste asimptomatski prenosilac infekcije, Vaš organizam će razviti zaštitne mehanizme koje će savladati virus i onemogućiti dalje prenošenje na druge ljude.

Preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije uključuju sljedeće:

 • Perite ruke
 • esto sapunom i vodom, ili sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, najmanje 20 sekundi

 • Izbjegavajte dodirivaanje o

 • iju, nosa i usta, osim kad su vam ruke

 • iste

 • Pokušajte da držite makar jedan metar distance izmedju vas i drugih, naro

 • ito onih koji kašlju ili kijaju

 • Kada kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos savijenim laktom ili maramicom

 • Vodite ra

 • una o bezbjednosti hrane tako što

 • ete koristiti posebne daske za rezanje za svježe meso i spremljenu hranu, i perite ruke izmedju korištenja istih.

Nadalje, osobama sa MS-om se preporu uje sljedece:

 • Izbjegavajte kontakt sa ljudima koji imaju simptome koronavirusa;

 • Izbjegavajte korištenje javnog prevoza kad god je to moguće;

 • Radite od kuće, Vaš poslodavac treba da Vam omogući tu opciju;

 • Kad god je moguće, koristite telefon, internet ili različite aplikacije da bise se obratili Vašem ljekaru;

Njegovatelji i članovi porodice koji žive ili posje

uju osobe sa MS-om bi takođe trebalo da se pridržavaju ovih preporuka, kako bi smanjili rizik od obolijevanja.

Korisni linkovi na kojima možete pronaći relevantne informacije u vezi sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori:

https://www.coronainfocg.me/

https://www.ijzcg.me/

Savjeti u vezi sa primjenom terapije za MS tokom COVID -19 pandemije

Ljekovi koji se koriste za liječenje multiple skleroze funkcionišu supresijom ili modifikacijom imunog sistema. Neki ljekovi koji se koriste za liječenje MS-a mogu pove

ati rizik od razvoja komplikacija od COVID-19 infekcije, ali neurolog će procijeniti taj rizik u odnosu na rizik od prestanka primjene terapije i pojave novih relapsa bolesti. Ne preporučuje se da sami prekidate terapiju, bez prethodne konsultacije sa neurologom.

Preporu

uje se da:

 • Osobe oboljele od multiple skleroze koje trenutno primaju terapiju nastave sa istom;

 • Pacijenti sa multiplom sklerozom koji razviju simptome infekcije COVID-19, ili su pozitivne na virus, konsultuju svog neurologa u vezi sa daljim liječenjem.

 • Prije po

 • etka primjene nove imunomodulatorne terapije, pacijenti sa MS-om se konsultuju sa svojim neurologom u vezi sa najboljim izborom terapije za njihov tok i aktivnost bolesti, kao i najboljem trenutku za započinjanje terapije a u svjetlu trenutne COVID-a 19 epidemiološke situacije u zemlji.

 • Pacijenti sa MS-om koji primaju narednu dozu imunomodulatorne terapije treba da konsultuju svog neurologa u vezi sa rizicima odloženog liječenja

Ukoliko sumnjate da ste bili izloženi zarazi novim virusom korona ili imate simptome koji ukazuju na zaraženostkašljete, kijate ili imate poteško

a sa disanjem, Institut za javno zdravlje Crne Gore preporu

uje da odmah potražite medicinsku pomoć ili pozovete besplatni SOS broj 1616, koji je dostupan u okviru Call Centra Instituta za javno zdravlje.

Linija 1616 otvorena je svakog dana od 8 do 23 časa

 

Takodje, uspostavljena je besplatna linija za hronične pacijente (nije namijenjena pacijentima sa COVID-19 infekcijom) koja nudi mogu

nost direktnog telefonskog kontakta sa specijalistima i subspecijalistima Klini

kog centra Crne Gore. Pozivom na broj 1622 pacijenti mogu da se konsultuju sa neurolozima Klinike za neurologiju KCCG. Radno vrijieme call centra je od 11 – 14h.