30.05.2020. Dan MS

Korona virus (COVID – 19) i MS
April 22, 2020
Umjetničke radionice za žene sa invaliditetom
June 9, 2020

Multipla skleroza nas povezuje na svoj način. Izvlači iz nas ono najbolje i jača nam borbeni duh.
U prilog ovoj rečenici članica našeg Udruženja multiple skleroze Crne Gore, Milica Mrvaljević odradila
izazov sa našom dragom doktorkom, specijalistom neurologije, Ljiljana Radulović.
Za ovu priliku dr Radulović je poručila:
Čak i u danima kada im nismo u fokusu, naši hronični pacijenti pokazuju visok stepen poverenja u lekare i
celokupni zdravstveni sistem. Ovo obavezuje zdravstvene radnike da i dalje posvećuju posebnu pažnju
ranjivim grupama pacijenata, posebno u vanrednim situacijama poput trenutne. Pacijenti sa MS sigurno
pripadaju ovoj grupi.
Hvala dragoj Milici i našoj divnoj doktorki Ljiljani Radulović