EDUKOVALI O LJUDSKIM PRAVIMA I DIJELILI VITAMINE

Dodatak za njegu i pomoć – smjernice za ostvarivanje prava
March 11, 2019
MJESEC MART POSVEĆEN ŽENAMA
March 22, 2019

U okviru projektnih aktivnosti Udruženja multiple skleroze Crne Gore koje sprovodi projekat ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM, 16.03.održana je druga radionica po redu, u opštini Nikšić. Ovaj projekat od vitalnog značaja za žene sa invaliditetom podržalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.
U okviru ovoga projekta predsjednica Udruženja, Andrijana Nikolić održala je predavanje o pravima osoba sa invaliditetom po Konvenciji UN sa Opcionim protokolom za osobe sa invaliditetom. U veoma interaktivnoj radionici oboljeli su se žalili na administrativne barijere za dobijanje tuđe njege i pomoći i lične invalidnine. Istakli su da bez obzira na loše fizičko stanje, jako teško, skoro nikako ne mogu da ostvare ova prava. U osnaživanju im se pridružila i predavač, Slavica Kruščić, novinarka TVCG, prepoznata kao osoba koja je dobar dio svoje novinarske karijere posvetila marginalizovanim grupacijama i njihovim problemima. Posebno im je uputila apel da se ne ustručavaju javno govoriti o svojim problemima, jer i transparentna medijska zastupljenost osoba sa invaliditetom može značajno doprinijeti poboljšanju njihovog statusa i pokrenuti proces rješavanja njihovih problema. Gost radionice bio je i dr Suad Šabanović, ispred MoMSiC organizacije koja okuplja mlade doktore i studente medicine, a čije je predavanje bilo veoma značajno za članice Udruženja. Naime, dr Šabanović se pozvao na nedavno anketiranje članova MoMSICa koji su u svom završnom radu istakli da još uvijek postoji društvena stigma u odnosu na bolest i oboljele. Naglasio je da je bitnost rane dijagnoze i liječenja veoma bitna stavka kod oboljenja skleroze multipleks. U svom izlaganju se osvrnuo na član Konvencije 25 koji nalaže pravo na uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja bez diskriminacije po osnovu invalidnosti.
Na kraju ove, izuzetno uspješne radionice, svim članicama Udruženja podijeljeni su vitamini, kupljeni sredstvima namjenske donacije Societe Generale banke, koja je Udruženju multiple skleroze donirala 2.000,00 eura za pomoć svim ženama oboljelima od skleroze multipleks.
Već 21.03.biće održana radionica na Cetinju, a do kraja mjeseca marta u Podgorici. Na svakoj radionici biće dijeljeni vitamini, a u ostalim gradovima vitamini će biti podijeljeni u saradnji sa prijateljima Udruženja multiple skleroze.
O svakoj donaciji vitamina transparentno ćemo objaviti tekstove i fotografije.