EDUKACIJA O LJUDSKIM – ŽENSKIM PRAVIMA

Prva radionica u nizu od četiri, na temu ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ŽENA SA INVALIDITETOM
March 6, 2019
UMJESTO KUPOVINE OSMOMARTOVSKIH POKLONA BANKA DONIRA SREDSTVA UDRUŽENJU MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE – PODGORICA
March 7, 2019

U prijatnoj atmosferi hotela Princess u Baru održana je prva radionica od ukupno četiri u okviru projekta ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na konkursu za nevladine organizacije za 2018.godinu. Cilj ovoga projekta je edukovati žene o njihovim pravima, s posebnim akcentom na zagarantovana prava po Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom sa Opcionim protokolom. Kada je 15.jula 2009. Crna Gora ratifikovala ovu Konvenciju, obavezala se da uskladi svoje zakonodavstvo sa Konvencijom i izričito zabrani sve oblike diskriminacije osoba sa invaliditetom, posebno žena i djece. Uzevši u obzir sve specifičnosti koje sa sobom nosi oboljenje skleroza multipleks, između kojih su razvodi zauzeli visoko mjesto u bračnim životma partnera, osmislili smo projekat kojim ćemo ukazati ženama na njihova prava, ali i na aktivniju ulogu participiranja u ostvarivanju prava.