Prva radionica u nizu od četiri, na temu ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ŽENA SA INVALIDITETOM

ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM
February 16, 2019
EDUKACIJA O LJUDSKIM – ŽENSKIM PRAVIMA
March 7, 2019

Udruženje multiple skleroze održaće prvu radionicu u nizu od četiri, na temu ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ŽENA SA INVALIDITETOM, koje je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Radionica će se održati u Baru u hotelu “Princess” 07.03.2019. (četvrtak) s početkom u 17:30.
Nakon ove radionice, već 16.03. (subota) održaćemo radionicu s članicama našega Udruženja u Nikšiću, u hotelu “Yugoslavia” s početkom u 12 časova. Na radionici u Nikšiću pridružiće nam se i gosti, mladi doktori i studenti završne godine Medicinskog fakulteta u Podgorici organizovani u NVO MoMSIC (Montenegrin Medical Sudents International Commitee) pri Medicinskom fakultetu u Podgorici koja se bavi javnim i reproduktivnim zdravljem, ljudskih pravima i mirom, kao i međunarodnim razmjenama studenata.
Obzirom na to da se u nizu aktivnosti susreću sa pacijentima različitih dijagnoza, cilj im je da svojim aktivnostima daju podršku našem projektu, da se upoznaju sa pravnim, socijalnim i zdravstvenim problemima oboljelima od skleroze multipleks i da uz nas, svojom mladošću i obrazovanjem daju puni doprinos promociji ljudskih prava svih osoba oboljelih od skleroze multipleks, s posebnim akcentom na oboljele žene.