Udruženje multiple skleroze – RADIONICAMA do odgovora na dileme sa kojima se OBOLJELI suočavaju svakodnevno

Prof.dr Andrijana Nikolić, predsjednica NVO Udruženje multiple skleroze Crne Gore
June 10, 2024
Udruženja multiple skleroze Crne Gore u Podgorici gostovao je dr Dimitrije Karabahčiev, spec.dermatolog- venerolog.
June 22, 2024

Koje kontraindikacije stvaraju ljekovi, da li treba izbjegavati izlaganje suncu, koji su uslovi za odlazak u invalidsku penziju,… samo su neka od pitanja koja su interesovala oboljele od multiple skleroze u Crnoj Gori, a na koja su dobili pitanja u sklopu posebnih radionica.

Naime, povodom Svjetskog dana oboljelih od multiple skleroze, koji se svake godine obilježava 30. maja, Udruženje multiple skleroze Crne Gore, realizovalo je dvije edukativne radionice, koje su privukle veliki broj zainteresovanih.

“Radionicu posvećenu pitanjima iz oblasti same bolesti vodila je dr Ljiljana Radulović, spec.neurologije. U interaktivnoj komunikaciji pacijenti su dobili korisne odgovore, riješili nedoumice vezano za privikavanje na novi lijek, privremene kontraindikacije, način i vrijeme izlaganja sunčevim zracima… Bez obzira na loše vremenske uslove toga dana  (29. maja) pacijenti su se rado odazvali druženju sa omiljenom doktorkom, u čijem su društvu podijelili i svoje strahove i svoja očekivanja”, ističe na početku razgovora za portal Kolektiv.me, predsjednica Udruženja multiple skleroze Crne Gore Andrijana Nikolić.

Druga radionica je održana 31. maja, a na pitanja članova Udruženja, odgovarale su Milka Vraneš, dipl.pravnica, pomoćnica direktora PIO i Marija Mrvaljević, diplomirana pravnica, volonterka Udruženja.

“Naši članovi su od gospođe Milke dobili odgovore na pitanja koja su se odnosila na ispunjenost uslova za odlazak u invalidsku penziju. Ovo pitanje je većini, koji su bili ili koji su još u radnom odnosu. Ova tema je bila posebno interesantna mladima do trideset godina, koji uz uslov da imaju jednu godinu radnog staža i gubitak radne sposobnosti od 75% do 100 % mogu podnijeti dokumentaciju za odlazak u invalidsku Komisiju. Na pitanja iz oblasti Zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti odgovarala je Marija Mrvaljević, koja je svoje odgovore proširila i na temu radnog prava i mogućnostima upravnog postupka. U veoma živoj komunikaciji ređala su se pitanja, zapisivali odgovori, a neki članovi su se javljali putem otvorenog poziva i na taj način aktivno učestvovali u radionici”.

U neposrednoj komunikaciji, pacijenti su dobili važne informacije, a posebnom su im bile korisne tabele za izračunavanje potrebnih godina radnog staža za odlazak u penziju.

A, kakav je postupak, za izračunavanje potrebnih godina radnog staža za odlazak u penziju?

Kako nam objašnjava Nikolić, npr., od godina života se oduzme 20 (za osobu srednje stručne spreme), a dobijena cifra se dijeli sa tri.

“Dobijeni rezultat je broj godina potreban za odlazak u penziju. Dakle, ako osiguranik sa invaliditetom ima 50 godina i srednju stručnu spremu, onda mu je potrebno 10 godina godina radnog staž da bi stekao uslov potrebnih godina rada (50-20=30 / 30:3= 10 ). Ako osoba ima višu stručnu spremu, od godina života se oduzima 23 i dobijena razlika se dijeli sa 3, odnosno osobama sa visokom stručnom spremom oduzima se 26 od godina starost ii dobijeni rezultat se dijeli sa tri. Bitno je napomenuti da kako osoba stari, godine se povećavaju i samim tim se povećava i broj potrebnih godina radnog staža. Na pitanja vezana o beneficiranom random stažu za oboljele od multiple skleroze (tri mjeseca na godinu dana) objašnjeno je da se u beneficirani radni staž računa efektivni staž, a ne i onaj dio radnog vijeka koji je pacijent iskoristio na bolovanju. Na mnoga pitanja koja se tiču prava pacijenata tokom bolovanja odgovarala je Marija Mrvaljević, a sve nedoumice riješene su pregledom dokumentacije koju su članovi Udruženja donijeli na uvid”.

Korisne radionice su planirane i za naredni period, i to čak dvije.

Tako će 20. juna u kancelarijama Udruženja u Jerevanskoj ulici broj 42 u Podgorici, gostovati dr Dimitrije Karabahčiev, specijalista dermatolog-venerolog.

On će sa oboljelima od multiple skleroze razgovarati o promjenama na koži, mogućim reakcijama tijela na određeni lijek, načinu prepoznavanja alergijskih reakcija i slično.

“Tokom juna planirana je radionica sa Marijom Mrvaljević koja će (na zahtjev članova) objasniti način uvoza osobnog automobile za ličnu upotrebu, bez carine i PDV, jer oboljeli od multiple skleroze ostvaruju ovo pravo kroz tumačenje Zakona (Sl.list od 12.12.2002.dio VI, Glava1, član 184.stav 6) u kojem jasno piše da, između ostalih nabrojanih, osobe oboljele od mišićnih i neuromišićnih oboljenja i članovi njihovih porodica imaju pravo na uvoz automobile uz oslobađanje plaćanja carine. Ovdje se vid ii problem tumačenja, jer multipla skleroza, iako nije striktno navedena, ona se podrazumijeva pod neuromišićna oboljenja”, dodaje Nikolić.

 

Osim radionica, Udruženje neumorno radi i na poboljšaju položaja svojih članova u društvu.

Tako je nedavno u Skupštini Crne Gore, a na njihovu inicijativu, izglasana dopuna Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Ova dopuna se odnosila na član 40  pomenutoga Zakona u kojem je u stavu 4 predviđeno da se u slučaju privremene spriječenosti za rad, naknada zarade isplaćuje do 100% kada je u pitanju liječenje osnovne bolesti.

Kako nam objašnjava Nikolić, u ovu kategoriju ubrojena su maligna oboljenja, multipla skleroza, mišićne distrofije, cerebralna paraliza.

“Međutim, stavom 5 predviđeno je da osobe bez ostatka vida, gluvonijeme osobe i lica sa amputiranim ekstremitetima imaju pravo na 100% naknadu zarade kada su na bolovanju bez obzira na osnov spriječenosti za rad. Tražili smo da se stav 4 i stav 5 člana 40 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju podvedu pod član 4, gdje je dodato da i osobe od multiple skleroze imaju pravo na naknadu zarade do 100% bez obzira na osnov spriječenosti. Suština ove promjene je u činjenici da oboljeli od multiple skleroze imaju lošiju koordinaciju, češće padaju, povređuju se brže, a povrede sporije zarastaju (lomovi kostiju usljed lose koštane strukture), podložniji su infekcijama i upalama zbog oslabljenog imuniteta. Sve ovo nas je navelo da mali broj radno sposobnih bude u prilici korišćenja 100% plaćenog bolovanja i po drugom osnovu, a ne samo po primarnoj bolesti”.

Trenutno je u toku, kako naglašava naša sagovornica, izmjena i dopuna Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatak za njegu i pomoć, ličnu  invalidninu i naknadu zarade za rad, sa polovinom punog radnog vremena.

“Tim povodom, Fond za zdravstveno osiguranje je organizovao sastanak sa nekoliko reprezentativnih nevladinih organizacija, koje u primarnom fokusu imaju za cilj brigu o osobama sa invaliditetom, da čuju naše konkretne prijedloge, da razmotre mogućnost da se ovaj Pravilnik izmijeni i dopuni kako bi bio najbolje kreiran za poboljšanje kvaliteta života svih ranjivih kategorija iz domena Zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti”, zaključila je Andrijana Nikolić za Kolektiv.me.