Dana 27.06.2024.održana je radionica s temom slušalačke recepcije.

Projekat “Ja sam više od ms” – psihološko edukativna radionica
June 27, 2024
Solidarnost i važnost podrške
July 8, 2024

Dana 27.06.2024.održana je radionica s temom slušalačke recepcije.
Koliko je bitno da slušamo jedni druge, da budemo saslušani, toliko je bitan osjećaj našeg unutrašnjeg bića koje je svjesno vrijednosti i poštovanja od našeg sagovornika. Ako slušamo, onda razumijemo. Ako razumijemo, onda rezonujemo, aktiviramo analitički nerv i donosimo ispravan savjet i tako pomažemo sagovorniku koji je u nama pronašao sigurno utočište za svoje dileme.
Ali, uvijek treba da imamo na umu da nekada moramo postaviti jasne granice koje niko ne može da pređe i time zloupotrijebi nas, našu dobru volju i energiju.
Slušajmo jedni druge, pomažimo, ali postavljajmo granice koje nas čuvaju.