ANKSIOZNOST, PREDRASUDE I MS

“Psihološka i pravna pomoć oboljelima od multiple skleroze”: Upućen set predloga, čeka se odgovor NADLEŽNIH
August 2, 2023
EMOTIVNO STANJE MS PACIJENATA – PUT PRIHVATANJA
August 14, 2023

Mnogi  oboljeli od multiple skleroze nerijetko izgledaju „kao da im nije ništa“ kada je bolest u  mirovanju. Najčešće kada dođe do novog napada bolesti i kada se simptomi pojačaju dolazi do  pogoršanja stanja oboljelog, a time do intenziviranja anksioznosti. Unutrašnja raspoloženja najčešće proizvode i različita unutrašnja razmišljanja što često dovodi do predrasuda samoga pacijenta o sebi. Različitim ponašanjem i unutrašnjim mentalnim promjenama oboljeli su  predmet predrasuda i stigma  svoje uže i šire okoline.

Anksioznost se obično pojača tokom iščekivanja dijagnoze ili neposredno nakon dobijanja dijagnoze. Iz anksioznosti najčešće proizilazi strah. Zato je veoma bitno potražiti pomoć stručnjaka ili primijeniti metode kojima se može pomoći

  • Stavite jednu ruku na stomak, a drugu na grudi, ravnomjerno dišite, udahnite na usta, izdahnite na nos
  • Nastojte da svaki dan vježbate u odnosu na intezitet ms.
  • Provodite vrijeme u prirodi ili sa osobama koje vas čine srečnim i opuštenima

PREDRASUDE VEZANE ZA MS

MS je fatalna bolest, zarazna i smrtna Jedna od zabluda do koje smo došli anketiranjem velikog broja ljudi koji čak i ne znaju nikoga ko ima ms.  Ljudi sa ms imaju skoro normalan životni vijek. Većina smrtnih slučajeva povezanih sa MS su posljedica komplikacija u uznapredovalim, progresivnijim stadijumima bolesti. Rano uspostavljanje dijagnoze i liječenje imaju za cilj da usporie napredovanje bolesti i spriječe razne komplikacije. Kao što inteligencija nije zarazna, ne prenosi se putem virusa, nije zarazna ni MS.

Ne postoji dobra terapija za MS Za svaku bolest postoje lijekovi, pa tako postoje lijekovi za ms. U Crnoj Gori imamo 14 lijekova na pozitivnoj listi koje pacijenti dobijaju o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje. Ako ne odgovara trenutni lijek, uvijek možete u dogovoru s doktorom promijeniti lijek.

Sve osobe sa MS u nekom periodu moraju da koriste invalidska kolica Mnoge osobe koje žive sa MS i dalje hodaju samostalno, dok manji broj njih mora da koristi pomagala za kretanje. Istraživanja pokazuju da samo 25% ljudi sa MS koristi invalidska kolica.

Žene sa MS ne mogu da imaju djecu Naprotiv, tokom trudnoće žene “procvjetaju” zbog prolaktina koji obnovi mijelin. Trudnoća se planira u dogovoru sa partnerom, neurologom i ginekologom.

Uz redovnu terapiju alternativna medicina olakšava simptome bolesti Alternativna terapija kod ms, u pojedinim slučajevima, uz redovnu terapiju može da pomogne u olakšavanju pojedinih simptoma bolesti, ali ne može da izliječi samu bolest i spriječi relapse. Zato je važno da se pridržavate savjeta i plana liječenja koje ste dobili od svog doktora. Uvijek se savjetujte s doktorom prije nego što započnete bilo koju novu terapiju ili tretman. Ne vjerujte prodavcima raznih preparata koji zarađuju na vašoj ms!!!

MS nije fizički bolno stanje. Pored tremora i ukočenosti, pored problema sa kretanjem, vidom, ravnotežom, gutanjem, govorom, pamćenjem, neki pacijenti se žale na fizički bol. Prema podacima jedne studije, oko 55% osoba sa ms osjetilo je bol u nekom trenutku tokom bolesti, akutni ili hronični.

Osluškujte svoje tijelo, pratite promjene, redovno  vježbajte, zdravo se hranite. Vrijeme provodite sa pozitivnim osobama koje vam daju podstrek u borbi sa ms.