PSIHOLOŠKA PODRŠKA UZ KONTINUIRANU PRAVNU POMOĆ

PSIHOLOŠKA I PRAVNA POMOĆ OSOBAMA SA MULTIPLOM SKLEROZOM
October 20, 2020
EDSS I MS
December 17, 2020

Dana 28.11.održana je treća radionica psihološke podrške koju je vodila naša psihološkinja Anđela Šćekić Todorović. Nakon grupnih radionica slijedi individualni rad sa članovima.
Koliko nam je psiholog zaista potreban tek sada vidimo, jer pandemija u kombinaciji sa lošim imunitetom stvara strahove koji mogu biti dugoročni. Hvala divnoj Anđeli koja predano radi sa našim članovima. Hvala i našoj pravnici Mariji koja kroz ovaj projekat piše žalbe našim članovima, koje se odnose na nalaz, ocjenu i mišljenje Prvostepene socijalno – ljekarske komisije Centara za socijalni rad iz mnogih gradova Crne Gore, odakle naši članovi šalju svoje zahtjeve za pomoć. I ovom prilikom ponavljamo mejl naše pravnice :[email protected]
U jeku pandemije uspijevamo da i dalje budemo servis našim članovima.