Pravo na stomatološku zaštitu i spisak izabranih ordinacija

UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE SPROVODI PROJEKAT „MOŽEMO SVE“
December 20, 2018
Projekat „MOŽEMO SVE“
February 16, 2019

Fond za zdravstveno osiguranje je sa stomatološkim ordinacijama zaključio ugovore o pružanju usluga izabranog doktora stomatologa i usluga ortodoncije, u cilju sprovođenja utvrđenog obima zdravstvene zaštite iz oblasti prevencije i liječenja bolesti usta i zuba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Doktora stomatologa građani mogu izabrati u područnim filijalama Fonda za zdravstveno osiguranje u svim opštinama ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj žele da izaberu doktora stomatologa, sa kojom je Fond zaključio ugovor.

Postupak izbora je jednostavan:

Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa.
Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.
Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem Izjave o izboru doktora stomatologa.
Niko nema pravo da osiguranom licu sugeriše ili bira stomatologa jer je to njegovo isključivo pravo.
Doktor stomatolog bira se na najmanje godinu dana.
U propisanim slučajevima osigurana lica mogu promijeniti izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godine dana.
Doktora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starateljstvom, bira roditelj ili staratelj.
Izuzetno, studenti, žene u toku trudnoće, lica oboljela od epilepsije, multiple skleroze, mišićne distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razvoju u skladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokaz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)
Osim za djecu zdravstvena zaštita u oblasti stomatologije i za trudnice i porodilje

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog je definisana stomatološka zdravstvena zaštita na primamom nivou osim za trudnice, kako je to do sada bio slučaj, i za žene u periodu do godinu dana nakon trudnoće.

Kako se navodi u Zakonu, ova vrsta zdravstvene zaštite na primarnom nivou obezbjeđuje se u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Koju vrstu stomatoloških mjera mogu da dobiju djeca do 15 godina starosti

Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su propisane preventivne stomatološke mjere za djecu do 15 godina života u oblasti zaštite oralnog zdravlja:

– fluor tablete;
– jedan preventivni stomatološki pregled svake školske godine;
– fluorisanje sa premazima, želeima, ili drugim fluomim preparatima do dva puta mjesečno kod djece u vrtićima i školama ili kombinacija fluorisanja sa uzimanjem tableta fluora za djecu mlađu od 6 godina života;
– zalivanje fisura mliječnih molara i prvih i drugih stalnih molara kod djece do 15. godine života i to najviše jedanput u dvije godine;
– učešće u grupnim zdravstveno vaspitnim i obrazovnim aktivnostima sa djecom do šest godina života i roditeljima (učenje o: redovnom i pravilnomčišćenju zuba, pravilnoj
nekarijesnoj ishrani, značaju pravilnog disanja na nos, odvikavanja od sisanja prsta i cucle,očuvanju mliječnih zuba, ulozi mliječnih zuba u ishrani, govoru i estetskom izgledu, očuvanju prostora za stalne zube);
– kontrola plaka sa bojom, određivanje Plak indeksa i uklanjanje plaka sa zuba.
Pored preventivnih usluga predškolska i školska djecu do 15 godina života mogu dobiti:

– usluge liječenja zuba i usne šupljine kod izabranih stomatologa za djecu do navršene 15. godine života;
– usluge Rtg snimanja zuba i ortopan prema indikacijama;
– intraceptivne ortodontske usluge, koje se mogu obaviti do navršene 15. godine života (preventivne ekstrakcije, selektivna brušenja, pokretne ploče i aparati);
– usluge hitne stomatološke pomoći kod lica od navršene 15. do 65. godine života, koje obuhvataju usluge: trepanacije, incizije i ekstrakcije, uključujući i lokalnu anesteziju,
– liječenje akutnih lokalnih infekcija usne šupljine i zbrinjavanje povreda vilica i usne šupljine.

Na Stomatološkoj poliklinici KCCG djeca do 18 godina, sa uputom od izabranog stomatologa, mogu uraditi snimanje zuba (ortopan).

Za sve probeme i pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava na ovu vrstu zdravstvene zaštite zainteresovani roditelji se mogu obratiti Fondu zdravstva i njihovom sektoru zaduženom za stomatološku zaštitu na brj telefona 020 40 41 53.

SPISAK ORDINACIJA U SVIM GRADOVIMA U CRNOJ GORI