Osoba sa MS-om trebalo bi da preuzme inicijativu i ohrabri ostale na otvoren razgovor.

KAKO VODITI KVALITETNIJI ŽIVOT SA MULTIPLOM SKLEROZOM
December 26, 2023
Deseta sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 19.02.2024.
February 21, 2024

Ciljevi : ŽIVI ZA DANAS, PLANIRAJ ZA SUTRA, NE TUGUJ ZA JUČE.

Stvarajte realne kratkoročne i dugoročne ciljeve. CILJ VAM DAJE NEŠTO KA ČEMU TEŽITE TE DAJE STRUKTURU I OSJEĆAJ POSTOJANJA VAŠEM ŽIVOTU.
Nađite program sa vježbama koji vam odgovara: Fizička aktivnost pomaže pri stvaranju endorfina u mozgu, koji ponekad djeluje slično sedativima za mišićno opuštanje. Takođe, pozitivno utiče na raspoloženje i proces razmišljanja.
Izbjegavajte negativnost : Depresija vas može spriječiti u fizičkoj aktivnosti i uticati na vašu fizičku i društvenu sposobnost. Morate razumjeti da je otklanjanje negativnosti, put do sistema novih vrijednosti, kojima ćete nadvladati loše stanje.
Važno je imati doktora kojeg poštujete i u koga imate povjerenje.

MS predstavlja veliki stres. Osoba sa MS-om nema kontrolu nad bolešću, ali ima kontrolu nad svojom sposobnošću da se nosi sa njom, da zadrži svoju ličnost, pogled na život i uticaj na svoju porodicu.
Ljudi koji se uspješno nose sa MS-om to rade na više načina. Prvenstveno, okrenu se sebi ne bi li našli snagu za koju nisu znali da je posjeduju. Okrenu se put drugih ljudi sa kojima mogu razgovarati i na koje se mogu osloniti. Osoba sa MS-om ne smije biti usamljena.
Razgovor pruža razumijevanje, sugestiju i pomoć pri modifikaciji vašeg razmišljanja gdje je to potrebno. Može pružiti saznanje da ste i dalje dio cjeline i dio zajedničkog ljudskog iskustva.