KAKO VODITI KVALITETNIJI ŽIVOT SA MULTIPLOM SKLEROZOM

Predsjednica Udruženja multiple skleroze, prof.dr Andrijana Nikolić
October 7, 2023
Osoba sa MS-om trebalo bi da preuzme inicijativu i ohrabri ostale na otvoren razgovor.
December 26, 2023

Šta je potrebno za relativno zadovljstvo u toku hronične bolesti?

Najuspješniji u tome su pacijenti koji su aktivno uvršteni u vlastito liječenje zajedno sa ostalim djelovima svog života. Oni su takođe fleksibilni, optimistični, puni informacija i pozitivni. Oni tada imaju realan stav prema rješavanju problema. Pozitivan stav je moguće postići uprkos negativnim posljedicama bolesti, kao što su : fizički simptomi, limitirana aktivnost, problemi u porodici…

Preuzmite kontrolu: Hronični bolesnici koji su aktivno uključeni u svijet koji ih okružuje, posebno u vlastito liječenje imaju pozitivniji stav a samim tim i bolje zdravstveno stanje.

Realno i fleksibilno prihvatite svoju bolest: Nemojte tvrdoglavo pokušavati činiti sve, što ste nekad činili, zanemarujući svoje simptome i promjene u sposobnostima, koje su i umanjene. To znači, odreći se nekih aktivnosti i preuzeti nove.

Održavajte čvrste veze sa porodicom i prijateljima: Održavanje čvrstih veza je važno za sve ljude, a posebno pacijentima sa hroničnim bolestima. Ljudi moraju znati da su voljeni i potrebni. Takođe, mi trebamo voditi brigu za one koji su nam bliski. Razgovarajte o ovim promjenama sa svojom porodicom i prijateljima i nađite način održavanja međusobnih odnosa.

Iskrenost i kooperacija su važni u porodici: Pacijenti sa MS-om nisu jedini koji se moraju prilagoditi određenoj situaciji. Svaki se član porodice sa time nosi na svoj način. Proces prilagođavanja trebalo bi da bude ohrabrujući, ali neprisiljen. Razgovor o vlastitim osjećanjima, bili oni pozitivni ili negativni, u novonastaloj situaciji pomaže pacijentu i porodici.