Kako postupiti sa MS pacijentom u vanrednoj situaciji? – ZAVRŠEN projekat „Nismo sami“

PONAŠANJE SA PACIJENTIMA OBOLJELIMA OD SKLEROZE MULTIPLEKS U VANREDNIM SITUACIJAMA
April 8, 2022
Anketno istraživanje vezano za oboljenje skleroza multipleks
September 27, 2022

„Nismo sami“, naziv je projekta koje je sprovelo Udruženje multiple skleroze Crne Gore, a uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Direktorata za zaštitu i spašavanje, a sa jasnim ciljem – kako postupiti sa pacijentima koji su oboljeli od multiple skleroze, i to u vanrednim sitaucijama.

Kako je na završnom okruglom stolu istakla predsjednica Udruženja multiple skleroze Crne Gore Andrijana Nikolić, svrha realizovanog projekta bila je edukacija pripadnika Službe zaštite i spašavanja.

„Svrha projekta zasniva se na edukaciji pripadnika Službe za zašitu i spašavanje, te njihovom prepoznavanju oboljelih od skleroze multipleks tokom kriznih situacija i pravilnom postupanju prema ovim licima, koja imaju niz vidljivih i nevidljivih simptoma ove bolesti koja je autoimuna bolest i uzrokuje invaliditet“, istakla je Nikolić.

Prema posljednjim podacima, od multiple skleroze u Crnoj Gori oboljelo je oko 650 građana, dok je u bazi podataka Udruženja multiple skleroze Crne Gore učlanjeno 520 oboljelih.

Neki od najčešćih simptoma multiple skleroze su vrtoglavica, neravnoteža, nesigurnost i nestabilnost pri hodu, povećana mišićna napetost, smetnje vida… Ipak, tipična multiple skleroza ne postoji, ona je individualna za svaku osobu.

Tokom dvije trosatne radionice u sklopu projekta “Nismo sami”predstavnici Službi za spašavanje imali su priliku da se edukuju i saznaju nešto više o specifičnim potrebamo oboljelih od skleroze multipleks, kako djelovati u kriznoj situaciji, i na šta posebno obratiti pažnju, imajući u vidu da  simptomi oboljelog nijesu vidljivi.

“01. aprila 2022. se održala radionica u Glavnom gradu a prisustvovali su predstavnici Službi za spašavanje: gradska opština Tuzi, Tivat, Nikšić, Danilovgrad, Kotor, Kolašin i Herceg Novi. Petnaest dana kasnije se održala druga radionica, takođe u Glavnom gradu, kojoj su prisustvovali predstavnici Službi za spasavanje Bar, Pljevlja, Plav, Plužine, Mojkovac, Andrijevica”, istakla je Nikolić.

Animirani film pod imenom “Postupanje sa MS pacijentima u kriznim situacijama”, koje je Udruženje plasiralo kako u medijima tako i na društvenim mrežama, izazvao je veliku pažnju javnosti.

Tokom tri minuta, kroz odlične animacije i jasan/edukativan tekst, predstavljene su sve najvažnije informacije vezane za oboljele osobe, koje mogu biti od koristi ne samo ljudima koji su zaposleni u Službama spašavanja, već i običnom pojedincu.

 

Da su realizovane radionice bile od velikog značaja, pokazuju i sprovedene ankete.

“Naši učesnici su odgovorili da je radionica za njih bila jako korisna i da su ispunjena njihova očekivanja, posebno imajući u vidu da se većina učesnika nije susretala sa oboljelima od multiple skleroze. Na pitanje šta su saznali nakon radionice, dobili smo sljedeće odgovore: mnoge korisne informacije koje će mi pomoći u kontaktu sa MS pacijentima, a koje nisam znao; kako prići MS pacijentu u vanrednim sitaucijama; da je bolest neurološka, te da je bitno umanjtii stress u mogućim granicama; da je u pitanju specifično oboljenje, te da se ovim pacijentima posvećuje psihološka pažnja”, objasnila je Nikolić.

Učesnici radionica Službe spašavanja iz 13 crnogorskih gradova, nakon završene edukacije dobili su sertifikate.