Četiri osobe sa invaliditetom potpisale Ugovor o radu

PROJEKAT O ŽENSKIM LJUDSKIM PRAVIMA
April 6, 2019
MS Doesn’t Stop me
April 8, 2019

Povodom Javnog poziva br.11-11463 od 31.07.2018. UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE je Izvođač na projektu Možemo sve, kojega sprovodi u partnerstvu sa NVO MREŽA ZNANJA i NVO CENTAR ZA PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTISTA.
Cilj ovoga projekta jeste veća uključenost LSI (lica sa invaliditetom) u radno okruženje. Posebno ugrožena kategorija su mladi ljudi sa invaliditetom, koji su stigmatizirani i bez jakog interesa da participiraju u javnim politikama.
Naše ciljne grupe nisu samo oboljeli od skleroze multipleks, već i ostala kategorisana, nezaposlena lica sa invaliditetom, naglasila je Andrijana Nikolić, predsjednica Udruženja multiple skleroze Crne Gore. U posebnom fokusu našega interesovanja su žene sa invaliditetom preko četrdeset i pet godina i mladi sa invaliditetom koje smo i uključili u ovaj projekat. Uslov za učešće u projektima Zavoda za zapošljavanje imaju lica sa invaliditetom, kategorisana po osnovu invaliditeta od Komisije Zavoda za zapošljavanja.
Specifičnost ovoga projekta je u osnaživanju lica sa invaliditetom u cilju profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i smanjenja broja nezaposlenih. Tokom tromjesečne obuke četiri lica sa invaliditetom su se obučila za poslove administrativnog radnika, a dva lica su se obučila za posao rekvizitera u sportskoj sali.
Od ukupno šest lica koja su završila obuku, danas je njih četvoro potpisalo ugovor o radu na šest mjeseci. Dva lica će raditi na poslovima administrativnog radnika: jedno lice će raditi u kancelariji Udruženja multiple skleroze, a jedno u partnerskoj kancelarij NVO “Mreža znanja”. Govoreći o značaju zapošljavanja lica sa invaliditetom, Dražen Raičković, izvršni direktor Nvo “Mreže znanja”, kazao je da ga raduje činjenica što su mogli da daju svoje učešće u ovome projektu s nadom da će osobe sa invaliditetom i dalje participirati na tržištu rada, ne samo kroz projekte profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, već i kroz promociju socijalnog preduzetništva u kojem vidi budućnost za mnoga lica sa invaliditetom.
Ispred NVO “Centar za psihološke pripreme sportista” prisutnima se obratio Veselin Piletić koji je izrazio zadovoljstvo zbog visokog stepena radne uključenosti dvoje mladih koji su završili obuku za rekvizitera i koji će nastaviti radni angažman sljedećih šest mjeseci. Posebno ga raduje činjenica što će osoba sa invaliditetom koja je završila obuku, ujedno biti i jedan od takmičara na predstojećem prvenstvu Crne Gore u disciplini lou kik .
Da bi obuka imala svoju punu valorizaciju, partnerske organizacije su se dogovorile da će narednih šest mjeseci desetak žena iz “Udruženja multiple skleroze Crne Gore” i dvoje mladih posredstvom “Mreže znanja” pohađati besplatne treninge (tri puta sedmično) u sali koju koristi “Centar za psihološke pripreme sportista”. Na ovaj način projekat dobija posebnu vrijednost u domenu pomoći i angažovanja lica sa invaliditetom.
Nakon završenog šestomjesečnog radnog angažmana, “Udruženje multiple skleroze Crne Gore” ostaviće u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom, iako to nisu predvidjeli projektom.
U daljim aktivnostima za sve tri partnerske organizacije slijedi zajednička šetnja podrške oboljelima od skleroze multipleks, u nedjelju, 07.04.2019. s početkom u 12 sati ispred hotela “Hilton” u organizaciji studentske organizacije MoMSIC (studenti medicine).
Pres konferenviju su ispratili i predsjednik NVO “Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Naša inicijativa, Milisav Mimo Korać i gospođa Dragica Šćekić sa Zavoda za zapošljavanje.

BILBORD – MOŽEMO SVE. PDF