“Psihološka i pravna pomoć oboljelima od multiple skleroze”: Upućen set predloga, čeka se odgovor NADLEŽNIH

Konkretna podrška mijenja sve
July 26, 2023
ANKSIOZNOST, PREDRASUDE I MS
August 8, 2023

Psihološka i pravna pomoć oboljelima od multiple skleroze, projekat je Udruženja multiple skleroze Crne Gore, koji ima višestruke ciljeve, saopštila je predsjednica pomenutog Udruženja prof.dr Andrijana Nikolić.

Cilj projekta je poboljšanje života oboljelih od skleroze multipleks, kroz servis besplatne pravne pomoći i psihološkog savjetovanja.

„Ono što smo mi očekivali kod ovog projekta bio je veći broj riješenih žalbi kod donosioca rješenja, veći broj predmeta vraćenih na ponovno vještačenje, u korist pacijenata, tužbe i sporovi prema drugostepenom organu, razvijanje samopouzdanja kod pacijenata, psihološki osnaženi pacijenti, prepoznavanje stresa, razvijanje mehanizama za suprotstavljanje stresu, upoznavanje nadležnih institucija sa problematikom oboljelih od skleroze multipleks, te lobiranje kod donosioca odluka da se izmijeni pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za materijalnu njegu i pomoć, ličnu invalidninu i slično, kako bi se ukazalo na neravnopravan položaj oboljelih od multiple skleroze“, istakla je Nikolić.

Kako objašnjava, 29. juna su uputili set predloga za izmjenu i dopunu Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, naknade zarade za rad, sa polovinom punog radnog vremena.

“Shodno oštećenju, naš Pravilnik nalaže da tek osobe koje imaju oštećenje od 6,5 mogu dobiti pravo na tuđu njegu i pomoć ili ličnu invalidninu. Ono što tražimo jeste da se u članu 3 stav 9 se stepen EDSS (stepen fizičkog oštećenja) neophodan za ostvarivanje prava na tuđu njegu i pomoć snizi sa 6,5 na 5 kako bi osobe oboljele od multiple skleroze lakše ostvarile pravo na tuđu njegu i pomoć”. 

Ono što je, kako navodi Nikolić, veoma bitno za osobe oboljele od skleroze multipleks, je i polovina radnog vremena.

„Ako uzmemo da u Crnoj Gori u Udruženju trenutno imamo evidentiranih 540 oboljelih od skleroze multipleks, i ako od ovog broja možemo da kažemo da je 1/3 radno sposobna, jako je bitno za te koji su radno sposobni, da mogu da ostvare pravo na polovinu radnog vremena. Zato zahtijevamo od donosioca odluka da u članu 3 pomenutog Pravilinika, gdje je navedena tačka – oštećenje mišića i neuromuskularne bolesti koja dovode do potpune zavisnosti od pomoći drugog lica, odnosno od zavisnosti od mehaničke ventilacije 100%, stav 1., da se  kod bolesti motornih neurona doda: skleroza multipleks i spina bifida. Ovdje smo dodali još dvije rijetke bolesti – Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, Devicova bolest, jer se radi o izutetno teškim rijetkim oboljenjima“.

Takođe, u dopisu su uvrstili da radno sposobne osobe koje imaju transplatirane organe, takođe budu uvrštene u ovaj pravilnik, kako bi dobili mogućnost da rade sa polovinom punog radnog vremena.

Dopis je upućen ministru rada i socijalnog staranja, ministru zdravlja, kao i članovima skupštinskog odbora za rad zdravstvo, rad i socijalno staranje.

“Nismo imali nikakav odgovor do sada, po pitanju ovih podnesaka od 42. Vlade. Još uvijek nismo dobili nikakav odgovor 43. Vlade. Ostaje da vidimo kako će se 44. Vlada podnijeti prema onima koji su marginalizovani u ovom društvu, i zato je ovo danas i otvoreni poziv za donosioce odluka, koji su još uvijek u sazivu ove Vlade, odnosno one koji će biti u sazivu sljedeće”, naglasila je Nikolić.

Razgovarajući sa osobama oboljelim od multiple skleroze, psihološkinja Anđela Šćekić Todorović kaže da su radionice bile sjajno mjesto da učesnici iznesu svoja mišljenja, učestvuju u diskusijama, pitaju, bez straha iskažu svoja osjećanja, i uz pomoć stručnjaka dođu do odgovora na brojna pitanja koja ih muče.

“Tokom ovih radionica razrađivali smo kako se mi to osjećamo iz pozicije oboljelog, i na koji način dobijamo podršku od okoline, kako naše emocije utiču na nas same, a kako na naše bližnje? Kako naša svakodnevnica, posao, prijatelji, rodbina, utiču na nas? Koje su to predrasude sa kojima se susrijećemo, na koji način prihvatamo sve ono što je donijela multiple skleroza? Sprovodeći anektu, većina učesnika je istakla da im je radionica pomogla da prevaziđu stresne situacije, što je opravdalo teme i rad na radionicama ovakvog tipa”, navela je između ostalog psihološkinja.

Tokom projekta, učesnicima je na raspolaganju bila i besplatna pravna pomoć, a svoje savjete je nesebično dijelila pravnica Marija Mrvaljević, koja je oboljelima od multiple skelroze objasnila koja su njihova prava, obaveze i mogućnosti.

Tako je u periodu od maja do avgusta ove godine, stiglo 16 zahtjeva od fizičkih lica, da im se pomogne u rješavanju problematične situacije.

“Zahtjevi su se uglavnom odnosili na ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, ostvarivanje prava na beneficirani radni staž, ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carina, sticanje crnogorskog državljanstva, besplatno obrazovanje, nadležnosti – prvostepeni i drugostepeni organ kao i sudovi, obraćanje nadležnim institucijama, organima, i subvencije”, dodala je između ostalog Mrvaljević.

Projekat “Psihološka i pravna pomoć oboljelima od multiple skleroze” podržan je kroz program Podržani=Osnaženi, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske.

Program finansira Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave, i trajaće do 15. avgusta.