Pomoć u kući, psihološka i pravna pomoć osobama sa MULTIPLOM SKLEROZOM u Glavnom gradu

EDSS I MS
December 17, 2020
Bošnjak se sastala sa predsjednicom NVO Udruženje multiple skleroze Crne Gore
February 16, 2021

Udruženje multiple skleroze Crne Gore od oktobra sprovodi dva veoma značajna projekta. Projekat „Pomoć u kući-bolji kvalitet života“ podržan od Glavnog grada sprovodiće se šest mjeseci.

Ovaj projekat ima za cilj da se pomogne osobama oboljelima od skleroze multipleks koje su u stanju teške pokretljivosti i koje žive same. U stanove oboljelih dolazi personalna domaćica iz Udruženja koja brine o higijeni prostora oboljelih, pomaže im oko kupovine namirnica, u njihovo ime ponese račune do banke ili pošte, kako bi im olakšala svakodnevicu.

“Da je ovaj projekat stigao u pravi čas govori i podatak da često dobijamo pozive od naših članova sa područja Glavnoga grada kojima je itekako potreban ovaj vid pomoći. Ovim projektom je obuhvaćena porodica, jer svjedoci smo da teško pokretne i bolesne osobe žive same ili sa starijim članom porodice koji se brine o njoj ili njemu. Kada se udruže starost i bolest onda je svaka pomoć i potrebna i dobrodošla. Da je Udruženje multiple skleroze zaista servis svojim članovima dokazuje i projekat „Psihološka i pravna pomoć“ za oboljele od skleroze multipleks”, objašnjavaju iz Udruženja multiple skleroze Crne Gore.

Prvo predavanje na temu Stres i multipla skleroza održano je 17.10.2020.godine u prostorijama Udruženja multiple skleroze Crne Gore. Predavač, Anđela Šćekić Todorović, psiholog i Geštalt psihoterapeut, teoretski je približila našim članovima moguće stresne situacije kroz koje smo prošli svjesno ili nesvjesno, ne znajući da i pretjerana radost nekad može biti stres.

“Možemo često da čujemo da ljudi govore da su pod stresom, ali da i ne znaju šta taj stres čini organizmu i kako da se nose i izbore sa osjećanjem nelagode i tjeskobe koju je stres izazvao. Cilj ovog predavanja je da se upoznamo sa pojmom stresa, šta je to stres i kakav uticaj ima na cjelokupan organizam, a i koji su to načini na koje se možemo osloboditi stresa, tj. napetosti i nelagodnosti koje je stres izazvao”, objasnila je Anđela Šćekić Todorović.

Predavanje je namijenjeno osobama koje imaju multiplu sklerozu kao i članovima njihovih porodica. Ono što se korisnicima ovoga projekta dopada jeste mogućnost individualnog razgovora sa psihologom.

Zbog trenutne epidemiološke situacije broj prisutnih na radionici je ograničen, pa se radi u grupama od 8 do 10 članova. Cilj im je da na radionicama uključe što veći broj članova koji će imati mogućnost da po potrebi zatraže i individualnu pomoć psihološkinje.

“Mnogi su se interesovali za besplatnu pravnu pomoć koja je ponovo dostupna našim članovima. U vrijeme pandemije korona virusom kada su se zatvorila mnoga radna mjesta, nemaština je postala sastavni dio mnogih života, posebno onih koji su zbog bolesti fizički onemogućeni, a potrebe za vitaminskom hranom i suplementima nikad više kao sada. Mnogi članovi Udruženja multiple skleroze Crne Gore imaju problem da dobiju nadoknadu za tuđu njegu i pomoć, ličnu invalidninu i personalnu asistenciju. Redovno odbijani sa adresa na koje se obraćaju, dolaze nam sa Rješenjem o odbijanju uz obimnu medicinsku dokumentaciju. Naša pravnica Marija neumorno radi na rješavanju ovih problema. Za nas je ogromna radost kada nam se ljudi jave i kažu da su nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja ili čak i godina napokon ostvarili pravo na tuđu njegu. Ovom prilikom ukazujem da se po pitanju prigovora i tužbi naša pravnica vodi i Pravilnikom o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena u kojem u članu 3, stav 2 (Oštećenja i bolesti centralnog i perifernog nervnog sistema), alineja 9 piše da pacijenti oboljeli od skleroze multipleks čiji je EDSS 6,5-10 100% imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć. EDSS (Standardizovana Kurtckeova proširena skala stanja invaliditeta u MS) je procjena oštećenja kod pacijenata sa sklerozom multipleks. Prateći skalu EDSS prate se i eventualna oštećenja. Npr. EDSS 1,0 do 4,5 odgovara bolesnicima sa multiplom sklerozom koji su samostalno pokretni. EDSS od 5,0 do 9,5 govori o prisustvu težeg poremećaja kretanja i zato pacijenti čija je EDSS procjena od 6.5% imaju pravo na njegu i pomoć, dok pacijenti čija je vrijednost ispod 6,5% nemaju pravo na njegu i pomoć”, objasnili su iz Udruženja za multiple sklerozu Crne Gore.