MS – JA – EMOCIJE DRUGIH

“Psihološka i pravna pomoć oboljelima od multiple skleroze”: Crnogorsko Udruženje pokrenulo inicijativu za rješavanje ovih problema
June 30, 2023
Psihološka podrška oboljelima od multiple skleroze
July 7, 2023

Vi imate Multiplu Sklerozu

Momenat kada ste čuli ove riječi vaš život se u sekundi promijenio, i to zauvijek.

U okviru projekta psihološke i pravne pomoći održana je radionica na temu JA-MS-EMOCIJE.

Projekat “Psihološka i pravna podrška oboljelima od multiple skleroze” je podržan kroz program Podržani=Osnaženi koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske. Program finansira Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Ovaj tekst je nastao uz finansijsku podšku Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Njegov sadržaj je isključivo odgovornost autora i udruženja i ni na koji način ne odražava stavove donatora.

KAKO  RAZUMJETI   SAMOG   SEBE

Dok se svakodnevno susrećete sa izazovima života sa multiplom sklerozom i učite nove načine obavljanja stvari, prepoznaćete novu snagu i talenat kojeg niste svjesni. Najvažnije se okrenuti na onu stranu samog sebe na koju multipla skleroza ne može uticati. Za neke to može biti njhov smisao za humor, dok za druge može biti ljubav prema muzici ili umjetnosti. Prepoznajući sebe  kao zonu bez M.S-a  u samom sebi, vi ćete zadržati svoju ličnost čak i pod najvećim stresom. Preuzevši kontrolu imate slobodu da se razvijete kao osoba koja ima opcije i koja napreduje. Multipla Skleroza možda nije pod vašom kontrolom,  ali vi ne smijete dozvoliti da vas spriječi u ostvarenju vašeg cilja.

ULOGA EMOCIJA

U procesu privikavanja na multiplu sklerozu, osjećaji i emocije igraju centralnu ulogu u pronalaženju novog cilja u životu. Uspješno privikavanje zahtijeva svijest o emocionalnoj strani života. U privikavanju na život sa MS-om vrlo je važno oslanjati se na dobre emocije kao vodič koz promjene. Osoba sa MS-om mora naći nove načine za uživanje u žvotu.

Bilo koja prijetnja vašem samopouzdanju prouzrokovaće napade depresije. Teška depresija koja se manifestuje kroz osjećaj bespomoćnosti, nedostatka energije i motivacije, promjene  u spavanju i hrani ili nezainteresovanost za uobičajene aktivnosti.

Važno je zapamtiti i da mnogi ljudi bez MS-a pate od depresije u nekoj fazi svog života.

EMOCIONALNE REAKCIJE NA MS

Bez obzira koju vrstu multiple skleroze imate, vaše emocionalne reakcije će najvjerovatnije biti slične onima koje imaju i drugi hronični bolesnici : strah, ljutnja, krivica, poricanje, depresija, tuga… Ljudi često traže pravila da ih vode kroz MS i naposljetku se razočaraju kad shvate da pravila ne postoje. Prilagođavanje MS-i nema fiksnih pravila. Sve što slijedi, jesu veliki emocionalni izazovi, a prvi je svakako strah.

Definiciju STRAHa povezujemo sa : osobom, predmetom, događajem- u okruženju, bolešću……

Jedan od najboljih načina kontrolisanja straha je naučiti šta se u stvari trenutno dešava sa vama. Posebno pomaže razumijevanje same bolesti : ono što se već desilo ili što očekujete da će se desiti.

Pitajte vašeg doktora i osobe iz udruženja, sve što vas interesuje, moguće nuspojave  o ponuđenim tretmanima. Budite hrabri, suočavajte se sa bolešću.

KRIVICA

Nemogućnost obavljanja svakodnevnih obaveza rezultira osjećajem krivice. Osjećate se krivim jer mislite da ste razočarali vaše roditelje i prijatelje samim tim što ste se razboljeli. Spoznavanjem i razumijevanjem ove bolesti shvatićete da MS nije ničija greška.  Možda najčešća ljudska reakcija je poricanje

PORICANJE

Poricanje može biti pozitivno sve dok se ne miješa sa liječenjem. Dok predstavlja zdrav bijeg od stvarnosti, poricanje je pozitivna reakcija

ŽALOST

je normalna reakcija na dijagnozu MS-a i potrebna je da osoba shvati, razumije sa čime mora da se suoči. Doba žalosti je vrlo teško i puno boli, ali osoba mora kroz to proći u svoje vrijeme i na svoj način. Bol mora biti prihvaćena sa strpljenjem i razumijevanjem od strane pacijenta i njegove porodice. Žalost obično popusti  vremenom i zamijenjena je TUGOM. S tugom se možemo boriti na više načina :

-Prihvatiti tugu kao normalnu zdravu reakciju na gubitak koji smo osjetili samom dijagnozom.

– Ispoljite svoju tugu, jer držanje  tuge u sebi zahtijeva veliki napor i oduzima eneriju potrebnu za borbu protiv MS-a.

– Razgovarajte sa osobom u koju imate povjerenja, pričajte o svom gubitku i tugi što će vam pomoći da oslobodite svoja osjećanja i da vam bude lakše.

BIJES je prirodna reakcija kada ne možete dobiti ono što želite. To je snažna emocija koja može biti usmjerena prema vama  ili ljudima koji vas okružuju Bijes i frustracija se pojavljuju tokom vaše bolesti, zbog tog što ne možete ostvariti vaše ciljeve. Vaši najbliži, takođe mogu osjetiti bijes i frustraciju koji se pojavljuju nakon saznanja da vam ne mogu pomoći.Postavlja se pitanje:

  • Šta učiniti sa bijesom?
  • Gdje usmjeriti bijes?
  • Kako se riješiti bijesa?

Dvije prirodne reakcije na bijes su bijeg ili borba  Zadržavanje bijesa je neprirodno i ne pomaže. Bijes moramo negdje izbaciti. Iako je lakše biti ljut na samoga sebe, to nije sigurnije.

Bijes koji zadržavamo u sebi dovodi do depresije. Bolje je :

– Prihvatiti svoj bijes kao normalnu i zdravu reakciju.

– Preuzeti odgovornost za svoj bijes, na način da ne šteti ni vama ni vašoj    okolini.

– Izraziti svoj bijes. Možda ćete trebati profesionalnu pomoć da započnete. Pronađite način da se oslobodite bijesa.

– Ne usmjeravajte svoj bijes prema drugima i ne krivite ih. Preuzmite kontrolu nad svojim bijesom. MS ne pomaže životnim frustracijama, ali vam ne daje za pravo da se „istresate“ na svoju porodicu, prijatelje ili doktore, svaki put kada ste ljuti.

– Prihvatite da ne možete promijeniti vašu bolest već vaš stav .

–  Priznajte da imate svoje emocije pod  kontrolom .